HOKEJBAL JE

relativně mladý sport, který vychází z ledního hokeje. Podobá se a značně se mu přibližuje po stránce formální i obsahové. Příbuznost k lednímu hokeji dokazuje stejná hokejka, rozměry branek a z větší části i pravidla hry. Zásadní je však to, že z psychologického hlediska se hráč hokejbalu staví do jedné řady s hráčem ledního hokeje a považuje hokejbal za sport, který z řady důvodů přímo z ledního hokeje vznikl.


OD LEDNÍHO HOKEJE SE LIŠÍ

 • nehraje se na ledě, ale na pevném povrchu hřiště (asfalt, beton, ...)
 • nepoužívá se bruslí, hráči hokejbalu mají sportovní obuv
 • hraje se sice klasickou hokejkou, ale s plastovým míčkem
 • ostatní výstroj hráče hokejbalu je jednodušší než v ledním hokeji,
 • protože není nutná tak pečlivá ochrana těla.

  Často při vyslovení slova hokejbal dochází k záměně s pozemním hokejem. Od toho se ovšem zásadně liší v mnoha směrech (povrch a velikost hřiště, mantinely, branky, počet hráčů, hokejka, míček, pravidla atd.) a příbuznost není téměř žádná.

  I když z pochopitelných důvodů hokejbal nedosahuje atraktivity ledního hokeje, má před tímto sportem, zejména z hlediska možného masového rozšíření a zapojení zejména mládeže, řadu předností.


  PŘEDNOSTI HOKEJBALU

 • může ho hrát každý, v neorganizované podobě je hra u nás po generace značně rozšířená
 • je finančně nenáročný, hokejku vlastní téměř každé dítě
 • nevyžaduje krytá sportoviště ani velkých sportovních ploch a tím i finančních prostředků na jejich výstavbu
 • nevyžaduje velký počet hráčů
 • je poměrně bezpečný
 • snadno se organizuje
 • oslovuje populaci mužů všech věkových kategorií
 • má perspektivu široké základny, zejména mezi mládeží


  DALŠÍ VÝVOJ HOKEJBALU

  by se měl v podstatě ubírat takovým směrem, aby umožnil hrát hokejbal, všem zájemcům, kteří mají rádi hokej, ale z různých důvodů ho závodně hrát nemohou. Jsou-li vytvořeny potřebné podmínky, hokejbal se rychle šíří a již dnes patří mezi sporty nejmasovější. Málokdo ví, že hokejbal je již 12. nejpočetnější sport mezi více než 100 druhy sportů u nás a že v kategorii kolektivních sportů se hokejbalisté mužské populace řadí na 5.místo! Tím hokejbal přispívá k zvyšování pravidelné tělovýchovné aktivity mládeže i dospělých a účelnému využívání jejich volného času.